Czesciowo jednak jest to kwestia wlasciwej postawy personelu administracyjnego

Częściowo jednak jest to kwestia właściwej postawy personelu administracyjnego. Narzucone programy badań testowych, przy których personel nauczający niewiele ma do powodzenia i którego rezultatów nigdy nie zobaczy – rozbudzą zapału i zainteresowania. Personel nauczający powinien, zgodnie z zasadami demokracji, współdecydować, jakie badania testowe mają być przeprowadzone i jak należy dokonywać oceny. Okazuje się zatem, że sprawa trafności testu polega nie tylko na doskonaleniu samych testów. Wiąże się z nią jeszcze takie zagadnienie, jak rozwój i utrzymanie morale wśród nauczycieli i personelu administracyjnego. Na podstawie tego, co mówi Durost, widać, że nauczyciel potrzebuje szkolenia w posługiwaniu się testami, ale jeśli decyzję podjęcia takiego szkolenia wydaje administracja bez udziału nauczycieli, inicjatywa tego rodzaju przynosi niewiele pożytku. STRESZCZENIE W naszym stuleciu zaznaczył się w świecie pedagogicznym wzrost zainteresowa nia indywidualnymi różnicami. Niektóre z tych różnic można dostrzec już wtedy, kiedy po prostu rozejrzymy się w klasie. [patrz też: szkola rodzenia, sposoby ochrony zdrowia, gastroskopia lodz ]

Powiązane tematy z artykułem: gastroskopia lodz sposoby ochrony zdrowia szkola rodzenia