Jednak niesystematycznie prowadzona obserwacja jest narazona na wplyw nieswiadomych uprzedzen

Jednak niesystematycznie prowadzona obserwacja jest narażona na wpływ nieświadomych uprzedzeń. Co więcej, prowadzi do tworzenia stereotypów i przy, lepienia etykietek, co z kolei utrudnia prawdziwe rozumienie dzieci. Różnice indywidualne, interesujące nauczycieli, dotyczą osiągnięć i uzdolnień w nauce, specjalnych umiejętności, przystosowania się emocjonalnego i społecznego oraz siły i zręczności fizycznej. Porównania przeprowadzone między poszczególnymi członkami jakiejkolwiek grupy dzieci wykazują duże zróżnicowanie wielu z wyliczonych czynników. Jednym z systematycznych sposobów badania dzieci i różnie między nimi jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji szkolnej. Jeżeli zapisy w archiwum są dokładne i obiektywne, mogą stać się wielką pomocą dla nauczycieli, którzy szukają danych użytecznych dla nich, dla rozumienia dziecka i jego zachowania się. Jednakże uwagi, które nauczyciele są skłonni zamieszczać w notatkach, są często w wysokim stopniu subiektywne i faktycznie mogą służyć, jako podstawa dla utrwalania się uprzedzeń w stosunku do niektórych dzieci. W większości szkół nie zapewnia się ani dostatecznego czasu, ani wystarczającego personelu na prowadzenie akt uczniowskich, aby móc uzyskać potrzebną kompletność i dokładność. [patrz też: sennik szczury biegające, 1982paulinka instagram, zoonozy ]

Powiązane tematy z artykułem: 1982paulinka instagram sennik szczury biegające zoonozy