Kiedy jednak odczytuje wykonane przez uczniów testy, stwierdza zazwyczaj, ze niektóre z niepelnych zdan spotkaly sie z inna interpretacja niz ta, której oczekiwal

Kiedy jednak odczytuje wykonane przez uczniów testy, stwierdza zazwyczaj, że niektóre z niepełnych zdań spotkały się z inną interpretacją niż ta, której oczekiwał. Czy ma zaliczyć uczniom rozwiązanie jako poprawne w świetle ich interpretacji? A co zrobić w wypadku ucznia, którego odpowiedź jest częściowo trafna? A może miał na myśli właściwą odpowiedź, ale wyraził ją źle, albo też napisał częściowo odpowiedź zamiast całej. Test polegający na doborze parami jest próbą pomiaru zdolności przypominania przez ucznia związków między parami danych. Test ten stosuje się często w kursie historii jako sposób mierzenia zdolności kojarzenia nazwisk z wydarzeniami. Jedna z odmian tego testu, również stosowana w kursach historii, wymaga od uczniów uszeregowania wydarzeń w porządku chronologicznym. W jeszcze innej odmianie poleca się uczniom połączyć oznaczone numerami części diagramu lub mapy z odpowiednimi terminami, wydarzeniami, miastami i innymi nazwami zamieszczonymi na liście. Liczba wariantów testu obiektywnego zależna jest od pomysłowości twórcy testu. Ważnym jednak faktem, o którym należy pamiętać, jest to, że kiedy I mówimy o obiektywności testu, mamy przede wszystkim na myśli jego punktację to jest stopień prawdopodobieństwa, że testowani uczniowie o tych samych kwalifikacjach uzyskają ten sam wynik. Decyzja co do tego, jaką odpowiedź w teście, polegającym na wyborze właściwej odpowiedzi, uznać za właściwą – może być i często bywa decyzją subiektywną, zależną od osobistych uprzedzeń obmyślającego test. [przypisy: orbimed tychy, gimper wikipedia, kulki gejszy przeciwwskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: gimper wikipedia kulki gejszy przeciwwskazania orbimed tychy