Latwosc, z jaka mozna obliczyc wyniki testów obiektywnych, sprawia, ze nauczyciele chetnie je stosuja

Łatwość, z jaką można obliczyć wyniki testów obiektywnych, sprawia, że nauczyciele chętnie je stosują. Wprawdzie znacznie więcej czasu zajmuje opracowanie testu obiektywnego niż egzaminu pisemnego, ale skoro się już raz go opracuje, można z niego wciąż korzystać. Ponadto można poddać sprawdzeniu daną dziedzinę materiału nauczania w znacznie szerszym zakresie, ponieważ test jednogodzinny może składać się, powiedzmy, z pięćdziesięciu zadań z wyborem wielokrotnym lub ze stu zadań z wyborem z dwu alternatyw. Tymczasem jednogodzinny sprawdzian w formie krótkich wypracowań może zawierać zaledwie jakieś sześć zadań. Testy obiektywne również spotkały się z ostrą krytyką. Zarzuca się im, że mierzą odosobnione fragmenty wiadomości i wiedzy ogólnej. Toteż zdaje się, że uczeń posiadający umiejętność gromadzenia szczególików będzie miał w nich przewagę, chociaż może nie posiadać żadnej wiedzy funkcjonalnej w zakresie przedmiotu, o który chodzi. A dalej, większość testów obiektywnych dokonuje pomiaru posiadanej przez ucznia umiejętności rozpoznania właściwej odpowiedzi, kiedy ją widzi: me wykazują one natomiast, ozy uczeń potrafi przypomnieć sobie lub czy potrafi odtworzyć właściwą odpowiedź. Z drugiej skony przeprowadzone badania porównujące testy obiektywne z egzaminem pisemnym wykazują znaczny stopień powiązania między oboma sposobami oceny – to znaczy, że uczeń, który uzyskuje dobry wynik z testu, uzyskuje również dobry wynik z egzaminu pisemnego. Widocznie test i egzamin pisemny istotnie mierzą to samo. [przypisy: śmierdzące gazy przyczyny, tętniak aorty wstępującej, orbimed tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: orbimed tychy śmierdzące gazy przyczyny tętniak aorty wstępującej