Live From The Field

Testy wiadomości w zakresie przedmiotów wchodzących do programu szkoły średniej oczywiście trafniej pozwalają przewidzieć postępy w studiach niż testy uzdolnień mechanicznych nie są jednak tak trafne jak test. A. C. E. Podkreślamy to, ponieważ mógłby ktoś dojść do logicznego wniosku, że test szkolny mógłby określić uzdolnienia do studiów wyższych co najmniej w tym samym stopniu jak test A. C. E. , który nie rości sobie prawie żadnych pretensji, jeśli chodzi o pomiar osiągnięć w zakresie opanowanych wiadomości. Ze względu na lepszą korelację wyników testu A. C. E. z ocenami uzyskanymi w czasie studiów, wiele uczelni wyższych poniechało stosowania testów wiadomości na rzecz testu A. C. E. i innych testów badających uzdolnienia do studiów wyższych, jak np. test psychologiczny Stanowego Uniwersytetu w Ohio (The Ohio State University Psychologioal Test). Trafność testów przygotowanych przez nauczyciela będzie zależała od tego, co dany t est ma mierzyć. Ponieważ większość testów, nawet testy w formie wypracowań, służy do pomiaru bardzo niewielkich wycinków doświadczeń pedagogicznych, nauczyciele nie powinni wyobrażać sobie, że dany test może służyć do mierzenia czegoś więcej niż to, co faktycznie mierzy. Jeżeli jednym z celów kursu nauk ścisłych w szkole średniej jest wytworzenie przekonania o wartości metody naukowej, nie powinniśmy przyjmować za pewne, że uczeń odpowiadający poprawnie na pytania dotyczące wiadomości czy rozwiązujący wprawnie chemiczne równania – musi doceniać metody naukowe, czy chociażby być świadomy ich wartości. [podobne: przychodnia kadłubka szczecin, nieleczona grzybica pochwy, zoonozy ]

Powiązane tematy z artykułem: nieleczona grzybica pochwy przychodnia kadłubka szczecin zoonozy