Subiektywnosc przejawia sie równiez w decyzjach dotyczacych zakresów sytuacji uczenia sie

Subiektywność przejawia się również w decyzjach dotyczących zakresów sytuacji uczenia się, które powinny być objęte testem, występuje w doborze wyrazów i wyrażeń użytych przy formułowaniu jakiegokolwiek testu. Również decyzja określająca, jaką wagę przypisuje się testowi, jest subiektywna, podobnie zresztą jak i interpretacja jego wyników. William A. Brownell sporządził kiedyś listę czynników subiektywnych i czynników obiektywnych, które występują przy posługiwaniu się tzw. obiektywnymi testami. Spośród jedenastu czynników znalazł tylko jeden jedyny, który można było naprawdę określić terminem obiektywny: ,,A więc po pierwsze, ktoś postanawia zastosować test. Ta decyzja nie jest oparta na czysto obiektywnych względach. Po drugie, decyduje, czy test ma być opracowany, czy też zakupiony. Po trzecie, należy powziąć decyzję dotyczącą rodzaju testu: czy ma być typu tradycyjnego, czy nowego typu, czy też połączeniem obu tych ty pów – a więc i tu sąd własny. Po czwarte, ustala się zakres testu li znów jest to sąd osobisty. Po piąte dobiera się zadania, które mają być włączone w test – niewiele w tym działania obiektywnego. Po szóste wybiera się formę, jaką się chce zastosować: test „wyboru spośród dwóch możliwości”, „wybór wielokrotny” czy jakąś inną – znów mało w tym obiektywności. [hasła pokrewne: medycyna choroby, Dietetyk Poznań, transport medyczny ]

Kiedy jednak odczytuje wykonane przez uczniów testy, stwierdza zazwyczaj, ze niektóre z niepelnych zdan spotkaly sie z inna interpretacja niz ta, której oczekiwal

Kiedy jednak odczytuje wykonane przez uczniów testy, stwierdza zazwyczaj, że niektóre z niepełnych zdań spotkały się z inną interpretacją niż ta, której oczekiwał. Czy ma zaliczyć uczniom rozwiązanie jako poprawne w świetle ich interpretacji? A co zrobić w wypadku ucznia, którego odpowiedź jest częściowo trafna? A może miał na myśli właściwą odpowiedź, ale wyraził ją źle, albo też napisał częściowo odpowiedź zamiast całej. Test polegający na doborze parami jest próbą pomiaru zdolności przypominania przez ucznia związków między parami danych. Test ten stosuje się często w kursie historii jako sposób mierzenia zdolności kojarzenia nazwisk z wydarzeniami. Jedna z odmian tego testu, również stosowana w kursach historii, wymaga od uczniów uszeregowania wydarzeń w porządku chronologicznym. W jeszcze innej odmianie poleca się uczniom połączyć oznaczone numerami części diagramu lub mapy z odpowiednimi terminami, wydarzeniami, miastami i innymi nazwami zamieszczonymi na liście. Liczba wariantów testu obiektywnego zależna jest od pomysłowości twórcy testu. Ważnym jednak faktem, o którym należy pamiętać, jest to, że kiedy I mówimy o „obiektywności” testu, mamy przede wszystkim na myśli jego punktację to jest stopień prawdopodobieństwa, że testowani uczniowie o tych samych kwalifikacjach uzyskają ten sam wynik. Decyzja co do tego, jaką odpowiedź w teście, polegającym na wyborze właściwej odpowiedzi, uznać za „właściwą” – może być i często bywa decyzją subiektywną, zależną od osobistych uprzedzeń obmyślającego test. [przypisy: przetargi medyczne, Gabinet kosmetyczny kraków, medycyna sportowa ]