Prócz rozrostu tkanki lacznej miedzy zrazikowy stwierdza sie wewnatrz zrazików na ich obwodzie obrzmienie komórek gwiazdzistych

Prócz rozrostu tkanki łącznej między zrazikowy stwierdza się wewnątrz zrazików na ich obwodzie obrzmienie komórek gwiaździstych i postępujące zgrubienie oraz rozmnażanie się włókien kratkowych z wytworzeniem nowych włókien klejorodnych i sprężystych. Sprawa szerzy się z obwodu ku środkowi zrazików i tutaj ucina komórki warstwy środkowej i pośredniej zrazika. Włókna kratkowe rozmnażając się odszczepiają poszczególne beleczki, a nawet komórki wątrobowe. Wskutek tych zmian następuje coraz większa przebudowa zrazika z przesunięciem żyły środkowej ku obwodowi, aż wreszcie cały zrazik rozpada się na grupy komórek miąższowych z przewagą nad miąższem wątroby rozrastającej się tkanki łącznej międzyzrazikowej i śródzrazikowej. W ten sposób powstaje stwardnienie wątroby jako ostatni okres marskości. Prócz powoli postępującego zaniku komórek wątrobowych i rozrostu tkanki łącznej stwierdza się w zanikowej marskości wątroby odcz ynowy przerost i rozmnażanie się nieuszkodzonych komórek wątrobowych. Tworzą one skupienia, które, w przeciwieństwie do prawidłowych zrazików, nie mają budowy beleczkowej ani żył środkowych. W rozrastającej się tkance łącznej widać w zanikowej marskości wątroby bardzo liczne drobne przewody żółciowe, często rozszerzone wskutek zalegania żółci, wywołanego uciskiem tkanki łącznej. Są one częściowo pozostałością po drobnych drogach żółciowych międzyzrazikowych, które utraciły łączność z zanikłymi zrazikami, po części zaś są nowo utworzonymi przewodzikami żółciowymi. [przypisy: prevenar 13 ulotka, gimper wikipedia, nieleczona grzybica pochwy ]

Powiązane tematy z artykułem: gimper wikipedia nieleczona grzybica pochwy prevenar 13 ulotka