RZETELNOSC I TRAFNOSC

RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ. Jedną z najbardziej charakterystycznych właściwości testów obiektywnych jest to, że znacznie bardziej nadają się do ujęć statystycznych niż wypracowania czy inne formy zadań pisemnych. Na przykład, jest stosunkowo łatwiej obliczyć stopień rzetelności testu obiektywnego to znaczy zmierzyć jego stałość i jego zmienność, w jakim stopniu przy wielokrotnym zastosowaniu dałby nam ten sam wynik. Przykładem nierzetelnego testu byłby test wyboru spośród dwóch możliwości, obejmujący dziesięć zadań. Teoretyczna punktacja przypadkowa takiego testu, tj. punktacja osiągnięta przez zwykle zgadywanie wyniosłaby 5, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, 1 do 2, że każde z pojedynczych zadań zostanie odgadnięte prawidłowo. Oznacza to, że tylko w rozpiętości 5 punktów, od 6 do 10 może się przejawić jakaś znajomość materiału nauczania podlegająca testowaniu. Co więcej, doświadczenie wykaże, że niektóre punkty w zak resie od 6 do 10 mogły być również uzyskane dzięki przypadkowi lub zgadnięciu. Gdyby taki test otrzymała ta sama grupa do wykonania przy dwóch różnych okazjach, ujawniłyby się prawdopodobnie dość znaczne różnice między obiema punktacjami: osoby, które uzyskały wysoką punktację przy pierwszym zastosowaniu. testu, zdobyłyby niewielką ilość punktów przy następnej próbie, i odwrotnie, ponieważ tylko kilka punktów różnicy dzieli punktację wysoką od niskiej. Ponieważ test wyboru spośród dwóch alternatyw musi z samej swej natury służyć jedynie do pomiaru wąskich aspektów doświadczeń wychowawczych, może się zdarzyć, że dobrzy uczniowie osiągną niski wynik, natomiast słabi uczniowie – wynik wysoki. [patrz też: kulki gejszy przeciwwskazania, blednik, zoonozy ]

Powiązane tematy z artykułem: blednik kulki gejszy przeciwwskazania zoonozy