Stopniowe wycofywanie płatności za usługę ad

Bez względu na to, jakie reformy systemowe (odpowiedzialne organizacje opiekuńcze, płatności pakietowe, domy opieki medycznej skupione na pacjentach lub kapitalizacja) zostaną ostatecznie przyjęte, płatność za usługę pozostanie przez długi czas nieodłączną częścią płatności lekarza. Chociaż wpłaca stałą opłatę za pośrednictwem Sprzedaż wiązana lub sprzedaż jest rozsądna, odpowiednia i pożądana w przypadku ostrych epizodów wymagających hospitalizacji, pozostaje wiele problemów, ponieważ pojęcie to rozszerza się poza szpitalami. Niektóre usługi nie są odpowiednie do łączenia w pakiety. Najlepsze sposoby przydzielania płatności pakietowych poszczególnym lekarzom pozostają do wyjaśnienia.

Zalecenie 4: W przypadku zarówno Medicare, jak i ubezpieczycieli prywatnych, należy zwiększyć opłaty za kody oceny i zarządzania, które są obecnie niedowartościowane. Opłaty za kody proceduralne diagnozy, które zazwyczaj są przewartościowane, a tym samym tworzą zachęty do nadużywania, powinny zostać zamrożone na 3 lata. W tym okresie należy kontynuować wysiłki zmierzające do poprawy dokładności względnych wartości, co może skutkować pewnymi wzrostami, a także pewnymi spadkami w płatnościach za konkretne usługi.
Czas, jaki lekarze spędzają na usługach objętych kodami oceny i zarządzania, jest zwracany po niższych stawkach niż w przypadku świadczenia usług w ramach kodeksów proceduralnych. Niedoszacowane usługi w zakresie oceny i zarządzania to często te, które zapewniają profilaktyczną opiekę zdrowotną i wellness, zajmują się nowymi lub niezdiagnozowanymi problemami i radzą sobie z chronicznymi chorobami.
Obecny zniekształcony system płatności lekarzy zniechęca do spędzania czasu z pacjentami ze złożonymi chorobami przewlekłymi. Prowadzi to lekarzy do opieki nad wysoce refundowanymi procedurami, a nie do opieki o niższej wysokości. Zaniedbuje zapobieganie chorobom i zarządzanie chorobami. Wreszcie, skłania studentów medycyny do wyboru specjalności proceduralnych w stosunku do ocennych. Chociaż względna niedostateczna rekompensata lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przykuwała wiele uwagi, prawdziwym problemem nie jest względna opłata dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w porównaniu ze specjalistami, ale raczej opłata za usługi oceny i zarządzania w porównaniu z usługami proceduralnymi. Te usługi oceny i zarządzania obejmują te, które są świadczone przez neurologów, psychiatrów, pediatrów, położników-ginekologów i subspecjalistów medycyny wewnętrznej.

Zalecenie 5: Należy wyeliminować zwiększoną płatność za usługi oparte na obiektach, które można realizować w warunkach niższego kosztu. Ponadto, mechanizm płatności dla lekarzy powinien być przejrzysty i zapewniać lekarzy z mniej więcej równymi refundacjami za równoważne usługi, niezależnie od specjalizacji lub ustawień.
W ciągu ostatnich lat odnotowano tendencję do refundowania usług medycznych wykonywanych w obiektach należących do szpitali na wyższym poziomie niż w przypadku tych samych usług świadczonych w biurach. Ta różnica ma negatywny wpływ na sposób świadczenia usług opieki zdrowotnej. Kardiologia stanowi wymowny przykład. Medicare płaci 450 USD za badanie echokardiograficzne wykonane w szpitalu i tylko 180 USD za tę samą procedurę przeprowadzoną w gabinecie lekarskim.3
Ponadto, pobudzone częściowo przez zachęcanie do zwiększenia dochodów z procedur, duże systemy szpitalne kupują niezależne praktyki, zagrażając rentowności niezależnych lekarzy i podnosząc koszty opieki zdrowotnej
[hasła pokrewne: nieleczona grzybica pochwy, prevenar 13 ulotka, orbimed tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: nieleczona grzybica pochwy orbimed tychy prevenar 13 ulotka