Systemowe podejście do utrzymywania wydatków na opiekę zdrowotną ad

Państwa mogłyby wprowadzić ten model, jeden sektor (np. Szpitale) na raz. Aby otrzymywać dotacje, państwa musiałyby publicznie zgłaszać miary jakości, dostępu i kosztów oraz otrzymywać płatności premiowe za wysoką wydajność. W przypadku usługodawców wynegocjowane stawki zostaną dostosowane do wyników w zakresie środków jakości, które powinny być identyczne dla publicznych i prywatnych płatników. Finansowanie badań, szkoleń i nieskompensowanej opieki – obecnie osadzone w płatnościach Medicare i Medicaid – powinno zostać oddzielone i zwiększone wraz ze wzrostem globalnego celu wydatków. Płatności te muszą być przejrzyste i ustalane w drodze negocjacji lub licytacji konkurencyjnej.
Przyspiesz korzystanie z alternatyw dla płatności za usługi
Opłata za usługę zachęca do nieekonomicznego korzystania z kosztownych testów i procedur. Zamiast płacić opłatę za każdą usługę, płatnicy mogli płacić ustaloną kwotę lekarzom i szpitalom za pakiet usług (płatności powiązane) lub za wszelką opiekę, której potrzebuje pacjent (płatności globalne).
Płatnicy będą musieli przyspieszyć stosowanie takich alternatywnych metod płatności. Tak szybko, jak to możliwe, zarówno publiczni, jak i prywatni płatnicy powinni przyjąć pakiety 37 procedur kardiologicznych i ortopedycznych stosowanych w programie Medicare Acute Care Episode. 8. Pakiety będą musiały również obejmować rehabilitację i opiekę postacute przez 90 dni po wypisaniu ze szpitala. W ciągu 5 lat produkt Medicare powinien dokonywać płatności pakietowych dla co najmniej dwóch stanów przewlekłych, takich jak rak lub choroba wieńcowa. W ciągu 10 lat Medicare i Medicaid powinny oprzeć co najmniej 75% płatności w każdym regionie na alternatywnych metodach płatności za usługi.
Łącznie te zasady wyeliminują niepewność co do przejścia z opłaty za usługę, zapewniając wystarczającą ilość czasu na inwestycje w infrastrukturę i technologię przez płatników i dostawców.
Użyj konkurencyjnej licytacji dla wszystkich towarów
Dowody sugerują, że ceny wielu produktów, takich jak sprzęt i urządzenia medyczne, są nadmierne.9 Zamiast rządowych cen ustalających siły rynkowe powinny być stosowane, aby producenci i dostawcy mogli konkurować, oferując najniższą cenę. W 2011 r. Taka konkurencyjna licytacja zmniejszyła wydatki Medicare na wyposażenie medyczne, takie jak wózki inwalidzkie, o ponad 42% .10 ACA wymaga od Medicare rozszerzenia oferty przetargowej na sprzęt, protetykę, ortezę i dostawy do wszystkich regionów do 2016.11
Sugerujemy, że Medicare natychmiast rozszerzyć obecny program na terenie całego kraju. Tak szybko, jak to możliwe, Medicare powinien przedłużyć konkurencyjną licytację na urządzenia medyczne, testy laboratoryjne, radiologiczne usługi diagnostyczne i wszystkie inne towary. 12 Lecznicze ceny ofertowe Medicare zostałyby następnie rozszerzone na wszystkie federalne programy zdrowotne. 13 Aby nadzorować proces, zalecamy Medicare tworzy zespół ekspertów biznesowych i akademickich. Na koniec zalecamy, aby giełdy – targi ubezpieczeniowe rozpoczynające się w 2014 r. – prowadziły licytację przetargową na te produkty w imieniu prywatnych płatników i państwowych planów pracowniczych.
Wymagaj wymiany w celu oferowania produktów wielowarstwowych
Dominacja rynkowa wybranych dostawców często prowadzi do znacznych wahań cen14. Aby rozwiązać ten problem, ubezpieczyciele mogą oferować wielopoziomowe plany
[hasła pokrewne: prevenar 13 ulotka, przeciwciala tarczyca, pietrzycka specjalista stomatologii ]

Powiązane tematy z artykułem: pietrzycka specjalista stomatologii prevenar 13 ulotka przeciwciala tarczyca