Po siódme, uklada sie zadania testu mozliwie jak najstaranniej raz jeszcze ma sie tylko wlasny rozum za przewodnika

Po siódme, układa się zadania testu możliwie jak najstaranniej raz jeszcze ma się tylko własny rozum za przewodnika. Po ósme, opracowuje się klucz do testu podając listę poprawnych odpowiedzi – rozstrzygnięcia, które mogą być nie do przyjęcia nawet przez nauczycieli nauczających tego samego przedmiotu. Po dziewiąte, w porozumieniu z innymi określa się, w jakich warunkach test ma być zastosowany. Po dziesiąte, oblicza się punkty – nareszcie coś obiektywnego. Ale, po jedenaste, stawia się stopnie dalszy przyrost subiektywnych rozstrzygnięć, i to niemały. Nauczyciele często są skłonni przeceniać obiektywność oceny, jaką uzyskali przy zastosowaniu testów zwanych obiektywnymi. Skłonni są mniemać, że punkty uzyskane przez, dzieci przy wykonywaniu testów tego rodzaju mają w sobie coś „definitywnego” i „naukowego”. Pozostając w tym mniemaniu, nie zwracają uwagi na ludzkie, jakże często, mylne sądy, które weszły do opracowania i zestawienia owe go testującego narzędzia, ani też na czynniki przypadkowości, mogące obniżyć lub podwyższyć punktację testu. Zamieszczamy te słowa ostrzeżenia nie po to, aby sprawić, że obecnie nauczający i przyszli nauczyciele utracą wiarę w swoje metody pomiaru, ale, aby ukazać im konieczność utrzymania pewnej równowagi między zaufaniem i sceptycyzmem przy podchodzeniu do zagadnienia oceny i zachęcić do pracy nad podniesieniem stopnia swej obiektywności. [więcej w: medycyna pracy poznań, ginekologia estetyczna, medycyna choroby ]

Oczywiscie, opracowano pewne testy usilujace dokonac pomiaru „umiejetnosci myslenia”

Oczywiście, opracowano pewne testy usiłujące dokonać pomiaru „umiejętności myślenia”. Chociaż niektóre z nich są bardzo pomysłowe, w najlepszym wypadku dają tylko częściowo rozwiązanie zagadnienia, jak mierzyć umiejętność myślenia i posługiwania się wiedzą. Oczywiście, nauczyciele mogą opracowywać własne testy obiektywne wg podobnych wytycznych, ale ułożenie i uzasadnienie testów mierzących umiejętność myślenia jest sprawą trudną. Wydaje się, zatem, że potrzeby większości nauczycieli, zwłaszcza w wyższych klasach szkoły elementarnej i w szkole średniej, zaspokoi najlepiej jakieś połączenie prac pisemnych z testami obiektywnymi. Istnieją jeszcze inne formy testów obiektywnych o raczej szerokim zastosowaniu. Test polegający na uzupełnianiu jest próbą usunięcia jednej ze wspomnianych złych stron. Nie daje on uczniowi szeregu możliwości, z których ma dokonać wyboru, natomiast zleca mu, aby odtworzył właściwą odpowiedź wype niając lukę pozostawioną w zdaniach. Jedną z trudności tego sposobu oceny jest to, że jego obiektywność jest często niepełna. Nauczyciel opracowujący taki test często przyjmuje za pewnik, że istnieje tylko jedna właściwa odpowiedź uzupełniająca lukę w zdaniu. [podobne: ginekologia estetyczna, medycyna choroby, transport medyczny ]