Po siódme, uklada sie zadania testu mozliwie jak najstaranniej raz jeszcze ma sie tylko wlasny rozum za przewodnika

Po siódme, układa się zadania testu możliwie jak najstaranniej raz jeszcze ma się tylko własny rozum za przewodnika. Po ósme, opracowuje się klucz do testu podając listę poprawnych odpowiedzi – rozstrzygnięcia, które mogą być nie do przyjęcia nawet przez nauczycieli nauczających tego samego przedmiotu. Po dziewiąte, w porozumieniu z innymi określa się, w jakich warunkach test ma być zastosowany. Po dziesiąte, oblicza się punkty – nareszcie coś obiektywnego. Ale, po jedenaste, stawia się stopnie dalszy przyrost subiektywnych rozstrzygnięć, i to niemały. Nauczyciele często są skłonni przeceniać obiektywność oceny, jaką uzyskali przy zastosowaniu testów zwanych obiektywnymi. Skłonni są mniemać, że punkty uzyskane przez, dzieci przy wykonywaniu testów tego rodzaju mają w sobie coś „definitywnego” i „naukowego”. Pozostając w tym mniemaniu, nie zwracają uwagi na ludzkie, jakże często, mylne sądy, które weszły do opracowania i zestawienia owe go testującego narzędzia, ani też na czynniki przypadkowości, mogące obniżyć lub podwyższyć punktację testu. Zamieszczamy te słowa ostrzeżenia nie po to, aby sprawić, że obecnie nauczający i przyszli nauczyciele utracą wiarę w swoje metody pomiaru, ale, aby ukazać im konieczność utrzymania pewnej równowagi między zaufaniem i sceptycyzmem przy podchodzeniu do zagadnienia oceny i zachęcić do pracy nad podniesieniem stopnia swej obiektywności. [więcej w: medycyna pracy poznań, ginekologia estetyczna, medycyna choroby ]

Subiektywnosc przejawia sie równiez w decyzjach dotyczacych zakresów sytuacji uczenia sie

Subiektywność przejawia się również w decyzjach dotyczących zakresów sytuacji uczenia się, które powinny być objęte testem, występuje w doborze wyrazów i wyrażeń użytych przy formułowaniu jakiegokolwiek testu. Również decyzja określająca, jaką wagę przypisuje się testowi, jest subiektywna, podobnie zresztą jak i interpretacja jego wyników. William A. Brownell sporządził kiedyś listę czynników subiektywnych i czynników obiektywnych, które występują przy posługiwaniu się tzw. obiektywnymi testami. Spośród jedenastu czynników znalazł tylko jeden jedyny, który można było naprawdę określić terminem obiektywny: ,,A więc po pierwsze, ktoś postanawia zastosować test. Ta decyzja nie jest oparta na czysto obiektywnych względach. Po drugie, decyduje, czy test ma być opracowany, czy też zakupiony. Po trzecie, należy powziąć decyzję dotyczącą rodzaju testu: czy ma być typu tradycyjnego, czy nowego typu, czy też połączeniem obu tych ty pów – a więc i tu sąd własny. Po czwarte, ustala się zakres testu li znów jest to sąd osobisty. Po piąte dobiera się zadania, które mają być włączone w test – niewiele w tym działania obiektywnego. Po szóste wybiera się formę, jaką się chce zastosować: test „wyboru spośród dwóch możliwości”, „wybór wielokrotny” czy jakąś inną – znów mało w tym obiektywności. [hasła pokrewne: medycyna choroby, Dietetyk Poznań, transport medyczny ]