TESTY OBIEKTYWNE

TESTY OBIEKTYWNE. Następnym wielkim krokiem naprzód na polu oceny był test obiektywny, Dwie formy testu obiektywnego znalazły szerokie zastosowania: test wyboru z dwóch możliwości i test z wyborem wielokrotnym. Przykłady zadań w teście wyboru z dwóch możliwości: prawdziwy (P), fałszywy (F). PF1. Głównym składnikiem mineralnym kośćca ludzkiego jest wapń. PF2. Osoba, która stale kaszle, choruje prawdopodobnie na gruźlicę. Jedną z zalet testu obiektywnego jest to, że błędy i uprzedzenia ze strony oceniającego zostały zeń faktycznie wyeliminowane. Wystarczy jedynie przyłożyć odpowiedni szablon do odpowiedzi zaznaczonych przez ucznia i podsumować odpowiedzi poprawne. Niewielki procent błędu, który mógłby wśliznąć się do odręcznego obliczania, można zredukować – zwłaszcza jeśli ma się do czynienia z dojrzalszymi uczniami – polecając im odnotować odpowiedzi na specjalnej karcie za pomocą specjalnego ołówka. Karty z odpowiedziami można obliczyć za pomocą maszyny służącej do obliczania wyników testów, która podaje wynik ogólny, wolny od ludzkich błędów. [przypisy: parkinson dziedziczenie, tętniak aorty wstępującej, spondylolisteza ]

Powiązane tematy z artykułem: parkinson dziedziczenie spondylolisteza tętniak aorty wstępującej