Uswiadomiwszy sobie wadliwe, strony dotychczasowego podzialu nie zdolano jednak opracowac klasyfikacji marskosc i watroby.

Uświadomiwszy sobie wadliwe, strony dotychczasowego podziału nie zdołano jednak opracować klasyfikacji marskość i wątroby, którą by można było uznać za zadowalającą ze stanowiska naukowego. Niepowodzenia dotychczasowych klasyfikacji zależą, moim zdaniem, od tego, że w istocie istnieje tylko jedna marskość wątroby, powstająca w następstwie zapalenia surowicze wątroby w sensie Rossle-Eppingera, a różnorodność jej obrazów zależy od przeważania w poszczególnych przypadkach pewnych zmian i objawów, które znowu w innych przypadkach schodzą na drugi plan. Te zmiany i objawy nadają jednak chorobie w każdym przypadku mniej więcej wyraźne oblicze i umożliwiają poniekąd przewidywanie dalszego przebiegu choroby oraz kierowanie leczeniem chorego. Wyodrębnienie na tej podstawie, raczej utylitarnej, niektórych klasycznych postaci marskości, chociaż i rzadkich, ma wtem doniosłe znaczenie dla medycyny praktycznej, pomimo że w życiu codziennym lekarz m a do czynienia raczej z postaciami mieszanym i marskości wątroby (cirrhosis hepatis mbta). W omówieniu poszczególnych pomad marskości wątroby wyłączam tzw. marskość wątroby sercową, gdyż nie ma ona nic wspólnego z właściwą marskością wątroby. 1. Marskości wątroby żylne (cirrhosis hepatis venosa) Najbardziej typową postacią marskości wątroby żylnych jest marskość wątroby zanikowa, opisana przez Laewaeca. a) Marskość wątroby zanikowa (cirrhosis hepatis atrophica). Marskość wątroby typu Laenmeca (cirrnosu hepatis Laenmeci) [hasła pokrewne: arthron complex opinie, kulki gejszy przeciwwskazania, tętniak aorty wstępującej ]

Powiązane tematy z artykułem: arthron complex opinie kulki gejszy przeciwwskazania tętniak aorty wstępującej