Watroba w pierwszym okresie marskosci zanikowej jest powiekszona

Anatomia patologiczna. Wątroba w pierwszym okresie marskości zanikowej jest powiększona (stadium hyprtrophicum), w związku z rozrostem tkanki łącznej, zbita, gładka, natomiast w okresie zaniku jest zmniejszona zwłaszcza lewy jej płat, tak iż jej waga może wynosić zaledwie 600-800 g. Wątroba zmniejszona jest twarda, przedni jej brzeg jest wybitnie ścieńczały, torebka bardzo zgrubiała, nieraz zrosła miejscami z otrzewną ścienną. Powierzchnia wątroby jest drobnoziarnista łub gruboziarnista, przy czym wypukłości w tej same wątrobie mogą mieć różne rozmiary, od główki szpilki do ziarnka grochu i są zabarwione żółtawozielonawo lub brunatnożółtawo, w przeciwieństwie do wciągnięć pomiędzy nimi, które są raczej szarawe. Podczas przekrawania wątroba stawia pewien opór chrzęści, zależnie od obfitości w niej tkanki łącznej. Na przekroju wątroby widać żółtawe wyniosłość i składające się, jak i ziarna na powierzchni z miąższu wąt robowego znajdujące się między wyniosłościami wciągnięcia barwy szarawej odpowiadają pasmom tkanki: łącznej, przebiegającej między zrazikami. Drobnowidowo w zanikowej marskości wątroby stwierdza się w wątrobie obfity rozwój tkanki łącznej, głównie wzdłuż rozgałęzień żyły wrotnej. Rozrosła tkanka łączna otacza jakby pierścieniem całe grupy zrazików wątrobowych i stąd nazwy: marskość wątroby obrączkowa (cirrrhosis ruoatis annularis), marskość wątroby wielozrazikowa, (cirr osis hepatis multilo bulais) oraz poszczególne zraziki (cirrhosis he latis extraioouiaris s, interlobulari.s). Uciskając komórki wątrobowe n ma łączna wywołuje ich zwyrodnienie i zanik, tym bardziej że cechuje j wybitna skłonność do bliznowacenia i kurczenia się. [podobne: orbimed tychy, sennik szczury biegające, porfiria zdjęcia ]

Powiązane tematy z artykułem: orbimed tychy porfiria zdjęcia sennik szczury biegające