Wywód chorobowy

Wywód chorobowy. Przez długi czas utrzymywano zgodnie z Rokitańskym, że marskość wątroby polega na przewlekłym wytwórczym śródmiąższowym zapaleniu wątroby (hepatitis intenstitiaIis chro nica productiva) z zastępowym uszkodzeniem komórek wątrobowych. Według tej teorii śródmiąższowej pierwotną sprawą jest rozrost tkanki łącznej wzdłuż rozgałęzień naczyń żylnych w wątrobie, zwłaszcza żyły wrotnej, albo wzdłuż dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych, natomiast zmiany miąższu wątrobowego zanik, zwyrodnienie, przerost i rozmnażanie się komórek wątrobowych są zjawiskiem wtórnym. Gdy tkanka łączna rozrasta się wzdłuż rozgałęzień żyły wrotnej i przez to utrudnia krążenie wrotne, powstaje marskość wątroby cechująca się puchliną brzuszną i rozszerzeniem się żył powłok brzusznych oraz żył przełykowych, żołądkowych i jelitowych, natomiast rozrastanie się tkanki łącznej wzdłuż dróg żółciowych wiedzie do marsko ści wątroby przebiegającej z żółtaczką. Odpowiednio do tego wprowadzono podział marskości wątroby na marskość żylną i żółciową. Teorii śródmiąższowej powstania marskości wątroby, wytkniętej przez Rokitańskiego, przeciwstawiono wkrótce teorię miąższową. Według niej pierwotną sprawą w marskości wątroby jest uszkodzenie komórek wątrobowych obok zmniejszonej zdolności ich odrastania, natomiast rozrost tkanki łącznej śródmiąższowej jest sprawą wtórną i zupełnie drugorzędną (Ackermann, Krez i inni). Ponieważ anatomia patologiczna ma możność badania na sekcji tylko zupełnie rozwiniętych przypadków marskości wątroby, przeto trudno było ostatecznie orzec, która z wymienionych teorii jest słuszna. Śledzenie stopniowego rozwoju zmian anatomicznych w wątrobie i śledzionie stało się możliwe dopiero od czasu, gdy zatruwający przez dłuższy czas małymi dawkami mrówczanu alylowego zdołano uzyskać obrazy makroskopowe i histol ogiczne w wątrobie zupełnie takie same jakie cechują marskość wątroby u człowieka. [hasła pokrewne: parkinson dziedziczenie, kulki gejszy przeciwwskazania, grzybica potnicowa ]

Powiązane tematy z artykułem: grzybica potnicowa kulki gejszy przeciwwskazania parkinson dziedziczenie