Zilustrujemy to na przykladzie, który podajemy

Zilustrujemy to na przykładzie, który podajemy. PRZYKŁAD: Tysiąc uczniów klas ósmych brało ostatnio udział w dobrowolnej weekendowej konferencji w jednym % miast Środkowego Zachodu. Na konferencji dyskutowano nad zagadnieniem Stosunków między różnymi rasami i nad sposobem i zapewnienia trwałego pokoju na świecie, ponieważ są to zagadnienia, które uczniowie uważają obecnie za najistotniejsze. 1. Uczniowie którzy brali udział w konferencji, mieli jako grupa głębne zainteresowanie problemami humanitarnymi i szerokimi problemami społecznymi niż większość uczniów klas ósmych 2. większość tych uczniów była w wieku od lat 17 do 18 3. Uczniowie przybyli ze wszystkich stron kraju 4. Uczniowie przyjechaliby dyskutować o problemach związków zawodowych S. Niektórzy uczniowie klas ósmych uważali, że dyskusja nad zagadnieniami współżycia ras i zapewnienia pokoju światowego miało być wartościowe Innym zarzutem, jaki się wysuwa przeciwko testom obie ktywnym, jest to, że zazwyczaj nie odzwierciedlają one umiejętności przemyślenia zagadnienia przez uczniów, zorganizowania pracy myślowej, ani też umiejętności przedstawienia zwartego, logicznego poglądu na jakieś zagadnienie. Co więcej, jeśli jakiś nauczyciel posługuje się wyłącznie testami obiektywnymi, jego uczniowie mogą odnieść wrażenie, że oczekiwanym końcowym rezultatem uczenia się ma być zapamiętanie oderwanych strzępów wiadomości i że umiejętność myślenia i logicznej analizy materiału nauczania w danej dziedzinie jest nieważna i nie istotna. [patrz też: zoonozy, kulki gejszy przeciwwskazania, diab12 ]

Powiązane tematy z artykułem: diab12 kulki gejszy przeciwwskazania zoonozy