Zlamanie otwarte

Złamanie otwarte. Bchren podał w r. 1946 zestawienie przypadków złamania szczęki leczonych w klinice wojskowej armii szwajcarskie], za lata 1939-1945. Na 67 przypadków 62 dotyczyły żuchwy a tylko 5 szczęki górnej. Spośród przypadków złamania żuchwy było zamkniętych 53, otwartych 9, a spośród przypadków złamania szczęki górnej było zamkniętych 4 a otwartych 1. Powikłania wtórne, jak ropienie, przetoki, martwaki, zboczenie czucia, resorpcja kości, zaburzenia gojenia się spowodowane przez zęby znajdujące się w szparze złamania, większe zmiany kości spowodowane przez szyny obserwowano w połowie przypadków; zaburzenia te dotyczyły w równej mierze złamań zamkniętych jak otwartych. [więcej w: porfiria zdjęcia, prevenar 13 ulotka, 1982paulinka instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: 1982paulinka instagram porfiria zdjęcia prevenar 13 ulotka