Jednak powiazanie miedzy testami a egzaminem pisemnym nie jest bynajmniej doskonale

Jednak powiązanie między testami a egzaminem pisemnym nie jest bynajmniej doskonałe. Niemal w każdym zespole uczniów znajduje się niewielki procent takich, którzy w jednej próbie uzyskują dobry wynik, w drugiej natomiast – słaby. Oto przykład: poprawne odpowiedzi zaznaczono w kolumnie z prawej strony. W powyższym przykładzie wniosek 1 jest prawdopodobnie prawdziwy PPl, ponieważ (jak powszechnie wiadomo) większość uczniów klas ósmych nie wykazuje takiego poważnego zainteresowania szerokimi zagadnieniami społecznymi. Wniosek 2 jest prawdopodobnie fałszywy PFl, ponieważ (jak wiadomo) w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo niewielu uczniów klas ósmych w wieku od 17 do 18 lat. Wniosek 3 nie ma uzasadnienia. A więc dane niewystarczające (ON) dla wypowiadania sądów w tej sprawie. Wniosek 4 jest niewątpliwie fałszywy (F), ponieważ był stwierdzony fakt, że przedmiotem dyskusji na konferencji były stosunki między rasami i środki dla zapewnienia światowego pokoju. Wniosek 5 jest logiczną konsekwencją podanych faktów; jest zatem niewątpliwie prawdziwy(P) W następnych zadaniach więcej niż jedna z informacji wypływających z podanych faktów może być prawdziwa P lub fałszywa F, lub prawdopodobnie prawdziwa (PP) lub prawdopodobnie fałszywa PFl, lub oparta na danych niedostatecznych (ON) do wyciągnięcia jakiegokolwiek wniosku. [hasła pokrewne: nieleczona grzybica pochwy, 1982paulinka instagram, parkinson dziedziczenie ]

Powiązane tematy z artykułem: 1982paulinka instagram nieleczona grzybica pochwy parkinson dziedziczenie