Prawidlowy wyglad sciany zatoki

Mimo przewrotu w leczeniu zakażeń ogólnych spowodowanego wprowadzeniem do lecznictwa nowoczesnej chemoterapii, dotychczasowa zasada operacyjnego usunięcia pierwotnego ogniska z kości skroniowej i z zatoki esowatej pozostała dotąd niewzruszona. W przypadku ustnopochodnego zakażenia ogólnego w przebiegu ostrego i podostrego zapalenia ucha środkowego wykonuje się antrotomię lub mastoidektornię, w przebiegu zaś przewlekłego zapalenia – operację doszczętną. W jednym i drugim przypadku konieczne jest zdłutowanie kości rowka esowatego i odsłonięcie ściany zatoki. W czasie zabiegu na wyrostku sutkowym w przypadku braku wskazań do odsłonięcia ściany zatoki należy go unikać z obawy przed wtórnym zakrzepem. Gdy są wskazania do odsłonięcia zatoki, należy je wykonać dopiero po ukończeniu xntrotomii lub operacji doszczętnej. Zmiany znalezione w okolicy zatoki, wygląd i spoistość jej ściany oraz objawy kliniczne przedoperacyjne decydują o dalszym przebiegu zabiegu. Prawidłowy wygląd ściany zatoki przy pierwszym zabiegu nie wyłącza jej zakrzepowego zapalenia; dlatego ocena miejscowa jest nie wystarczającą i musi się uwzględnić dane kliniczne zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe. [więcej w: prevenar 13 ulotka, parkinson dziedziczenie, ciastko z kremem krzyżówka ]

Powiązane tematy z artykułem: ciastko z kremem krzyżówka parkinson dziedziczenie prevenar 13 ulotka