Przykladem testu obiektywnego, którego trafnosc wykazano za pomoca metod statystycznych, jest tzw

Przykładem testu obiektywnego, którego trafność wykazano za pomocą metod statystycznych, jest tzw. Egzamin psychologiczny Amerykańskiej Rady Oświatowej , który przeprowadza się z kandydatami do wielu wyższych uczelni i uniwersytetów, aby określić potencjalne uzdolnienia uczniów do studiów akademickich. Jego trafność wykazuje fakt, że jednostki, które zdobyły znaczną liczbę punktów wykonując test, otrzymują w czasie studiów wyższe oceny, natomiast osoby z niższą punktacją za test – zazwyczaj otrzymują niższe oceny. Innymi słowy, istnieje dość ścisły związek między punktami uzyskanymi w A. C. E. i stopniami otrzymywanymi w toku studiów. Możemy zatem powiedzieć, że A. C. E. jest dość trafną miarą uzdolnień do studiów i potencjalnych możliwości w tym zakresie. Tak się składa, że A. C. E. jest jednocześnie testem w wysokim stopniu rzetelnym. Jego kilka form przy wzajemnym porównywaniu zgadza się ze sobą. Ten sam wysoki stopień zgo dności stwierdza się przy porównywaniu punktacji uzyskanej przy zastosowaniu tego samego testu w dwóch różnych wypadkach. Natomiast test uzdolnień mechanicznych byłby testem nietrafnym przy badaniu uzdolnień do studiów akademickich, ponieważ wyniki uzyskane przy jego zastosowaniu nie mają związku z ocenami stawianymi w zakresie przedmiotów wykładanych na studiach wyższych. [hasła pokrewne: nieleczona grzybica pochwy, ciastko z kremem krzyżówka, grzybica potnicowa ]

Powiązane tematy z artykułem: ciastko z kremem krzyżówka grzybica potnicowa nieleczona grzybica pochwy