Rozmowa z pacjentami o błędach innych lekarzy

Jesteś młodym neurologiem praktykującym w małym szpitalu. Przyznajesz, że 55-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 cierpiała na zawał zatorowy w domu. Przeglądając dokumentację medyczną pacjenta, zauważysz, że zdiagnozowano migotanie przedsionków podczas dwóch testów elektrokardiograficznych (EKG) podczas wizyt u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (PCP) w przypadku kołatania serca. Jej PCP, internista, który zapewnia wiele twoich skierowań, odczytał oba EKG jako normalne i przypisał jej kołatanie serca do prawdopodobnego wypadnięcia płatka mitralnego i lęku . Pacjent ma obecnie prawidłowy rytm zatokowy. Pokazujesz interniście ECG i wyrażasz obawy, że wskazują migotanie przedsionków. Grzecznie się nie zgadza i mówi, że jesteś zdezorientowany hałasem ze swojej starej maszyny do EKG. Jednakże, gdy poprosisz dwóch kardiologów, aby spojrzeli na EKG, obaj natychmiast mówią A-Fib . Internista prosi o przeniesienie pacjenta do swojej służby (zobacz film wideo, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Chociaż osiągnięto konsensus co do etycznego obowiązku otwartego komunikowania się z pacjentami, którzy zostali skrzywdzeni błędami medycznymi, 1-6 lekarzy zmaga się z wypełnianiem tej odpowiedzialności.7-10 Szczególnym wyzwaniem jest to, że chociaż literatura zakłada, że lekarz ujawnia informacje również popełnił błąd, opieka zdrowotna jest obecnie świadczona przez złożone grupy klinicystów w różnych ośrodkach opieki.11 Ponadto eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają rolę, jaką systemy rozkładają w przypadku zdarzeń niepożądanych.12 Dlatego wiele decyzji dotyczących omawiania błędów z pacjentami wiąże się z sytuacją. za które błąd ponoszą przede wszystkim inni klinicyści.13
Konfrontacja z oczywistym błędem kolegi rodzi trudne pytania dotyczące tego, czy wystąpił błąd, w jaki sposób powstał błąd, którzy specjaliści wykonują obowiązki i jak rozmawiać z pacjentem o wydarzeniu .4,14,15 Istniejące wytyczne podkreślają ogólne znaczenie ujawniając błędy, ale (z wyjątkiem studium przypadku Komitetu Etyki i Praw Człowieka Amerykańskiego Kolegium Lekarzy) 16 oferują niewiele wskazówek dotyczących ujawniania błędów innych; ten brak wskazówek zwiększa niepewność lekarzy co do tego, co robić. W związku z tym pacjentom można powiedzieć niewiele o tych zdarzeniach i możliwościach budowania zaufania, zapewnienia, że uczenie się następuje po błędach i uniknięcia sporów prawnych.
Zwołaliśmy grupę roboczą ekspertów ds. Bezpieczeństwa pacjentów, ubezpieczeń medycznych i sporów sądowych, ujawniania błędów, komunikacji między pacjentem a dostawcą, profesjonalizmu, bioetyki i polityki zdrowotnej. Po spotkaniu podgrupa uczestników współpracowała nad udoskonaleniem tych koncepcji i opracowaniem tego manuskryptu. Poniżej opisujemy zalecenia, które rozszerzają istniejące wytyczne dla klinicystów i instytucji na komunikowanie się z pacjentami o szkodliwych błędach kolegów.
Wyzwania, gdy nie jest Mój błąd
Argumenty za ujawnianiem szkodliwych błędów pacjentom są przekonujące i dobrze opisane.19,20 Niemniej jednak, wiele barier, w tym zakłopotanie, brak zaufania do swoich umiejętności ujawniania informacji oraz mieszane wiadomości od instytucji i ubezpieczycieli popełniających nadużycia, sprawiają, że rozmowa z pacjentami o błędach jest trudna. 21 Kilka charakterystycznych aspektów ujawniania szkodliwych błędów z udziałem kolegów nasila trudności.
Jednym z wyzwań jest ustalenie, co się stało, gdy klinicysta nie był bezpośrednio zaangażowany w dane zdarzenie
[patrz też: przychodnia kadłubka szczecin, orbimed tychy, kulki gejszy przeciwwskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: kulki gejszy przeciwwskazania orbimed tychy przychodnia kadłubka szczecin