Sulfonamidy

Sulfonamidy powinny być zastosowane od samego początku choroby z chwilą wystąpienia objawów septycznych. Ogólne zasady dawkowania sulfonamidów i dobór preparatu odpowiedniego do wyhodowanego drobnoustroju podano w rozdziale o leczeniu ropnego zapalenia opon. W zakażeniach ogólnych dawki sulfonamidów powinny być mniejsze niż w zapaleniu opon, w których brak uszkodzeń krwinek czerwonych przez schorzenie podstawowe. Leki te powinno się, stosować jeszcze co najmniej przez 3 doby po spadku ciepłoty. Nie powinno się stosować przetaczania krwi w czasie podawania sulfonamidów. Sulfadiazyna łatwiej utrzymuje się na odpowiednim poziomie we krwi. Droga doustna jest najłatwiejsza i najczęściej stosowana. W ciężkich zakażeniach ogólnych tylko silne objawy nietolerancji na ten lek i wyraźne uszkadzające działanie na krew, wykazujące spadek hemoglobiny i granulocytopenię, są wskazaniem do odstawienia go. [przypisy: ciastko z kremem krzyżówka, przychodnia kadłubka szczecin, spondylolisteza ]

Powiązane tematy z artykułem: ciastko z kremem krzyżówka przychodnia kadłubka szczecin spondylolisteza