Zginanie krzywej kosztów poprzez zachęty rynkowe ad

Opieranie się na konkurencyjnych rynkach zamiast na kontrolach regulacyjnych zapewnia silną zachętę do skuteczniejszego świadczenia usług zdrowotnych, które konsumenci naprawdę cenią. Opieka zdrowotna może i powinna być dostarczana bardziej efektywnie, co obniżyłoby jej koszt jednostkowy. Ale wynikający z tego poziom wydatków na opiekę zdrowotną (lub jej tempo wzrostu) może być wyższy lub niższy niż cel oparty na budżecie. Bardziej efektywna opieka, która byłaby bardziej skuteczna w leczeniu chorób, mogłaby odpowiednio zwiększyć łączne wydatki na opiekę zdrowotną – ale z właściwych powodów. Innymi słowy, wzrost wydatków może odzwierciedlać, w jaki sposób jednostki chcą wydawać własne pieniądze.
Reformy rynkowe dla Medicare
Finansowa przyszłość Medicare jest ryzykowna, ale reformy oparte na wsparciu premii mogą ustawić program na bardziej zrównoważonej ścieżce fiskalnej. A wpływ tej zmiany może znacznie wykraczać poza budżet federalny. Medicare jest największym nabywcą usług zdrowotnych, a jego wpływ na system opieki zdrowotnej wzrośnie tylko wtedy, gdy członkowie programu generującego baby-boom zarejestrują się w programie. Reformy zwiększające efektywność w Medicare mogą kształtować klimat zawodowy i finansowy dla reszty opieki zdrowotnej.
Niekapitalizowane prawo i zniekształcona opłata za usługę tradycyjnego Medicare są głównymi przyczynami szybkiego wzrostu wydatków na program. Źle ukierunkowane opłaty za usługę promują korzystanie z bardziej – i droższych – usług świadczonych w rozdrobnionym i nieskoordynowanym środowisku. Rezultatem były wyższe wydatki i gorsze wyniki pacjentów.
Wsparcie Premium zasadniczo zmieniłoby zachęty w Medicare. Seniorzy otrzymaliby jednolitą dotację na zakup ubezpieczenia od konkurencyjnych planów zdrowotnych (w tym tradycyjnego Medicare), przy czym każda z nich oferuje przynajmniej podstawowy pakiet świadczeń. Subwencja byłaby oparta na niskich stawkach, przy czym wyższe dotacje trafiałyby do beneficjentów o większych potrzebach finansowych i zdrowotnych, ale nie zmieniających się w zależności od kosztu wybranego planu. Beneficjenci mogli wybrać droższe plany, ale zapłaciliby dodatkową premię za własne pieniądze. Dałoby to seniorom motywację do wybierania planów o niższych kosztach i dostarczania planów zachęcających do świadczenia odpowiednich usług w opłacalny sposób. Skuteczniejsza opieka zdrowotna byłaby nagradzana, a nie karana, jak ma to miejsce w obecnym systemie.
Biorąc pod uwagę poważne wyzwania fiskalne, przed którymi stoi kraj, potrzebna jest realistyczna granica wzrostu wydatków na Medicare. Ostatnie propozycje reformy Medicare obejmują ustawowy limit wzrostu subsydiów, taki jak PKB plus 0,5% .3 Takie limity wydatków zapewniają korzystny wynik budżetu z Biura Budżetowego Kongresu, a nawet mogą nałożyć tymczasową dyscyplinę fiskalną na to, co stało się niesfornym procesem politycznym . Jednak w przypadku egzekwowania nadmiernie restrykcyjnych limitów mogłyby one zagrozić dostępowi do korzystnej opieki i utrudnić postęp medyczny.
Jest to problem wspólny dla wszystkich kontroli wydatków opartych na formułach, w tym ograniczeń egzekwowanych przez Niezależną Radę Konsultacyjną ds. Płatności (IPAB). Niedawne doświadczenia z formułą dotyczącą stałej stopy wzrostu dla lekarzy sugerują, że Kongres nie może próbować egzekwować tego, co uważa za nieuzasadnione, chociaż ACA nie pozwala Kongresowi na unieważnienie decyzji IPAB przez wprowadzenie mniej surowych redukcji płatności.
Ograniczenie, które częściowo wiąże się z kosztami sprawnie świadczonej opieki, może zapewnić wystarczającą restrykcyjną sytuację fiskalną bez nadmiernego ograniczania opieki
[podobne: parkinson dziedziczenie, nieleczona grzybica pochwy, tętniak aorty wstępującej ]

Powiązane tematy z artykułem: nieleczona grzybica pochwy parkinson dziedziczenie tętniak aorty wstępującej